NOODVERLICHTING

VEILIGHEID VOOROP

Zeker ook noodverlichting heeft aandacht nodig. Bij conventionele noodverlichtingsarmaturen dienen regelmatig de lampen te worden vervangen en de accupack's te worden getest op hun functioneren. Het dient aanbeveling deze accupack's eens in de 4 of 5 jaar te vernieuwen. Dit is noodzakelijk om gedurende 1 uur de autonomie te waarborgen. Dit laatste is bij wetgeving geregeld. De meeste nieuwe noodverlichtingsarmaturen zijn reeds in LED uitgevoerd. Tevens zijn er voor veel merken ombouwsets om een conventioneel armatuur om te bouwen naar LED.

Noodverlichting is een verlichting die automatisch in werking wordt gezet als alle elektriciteit uitvalt. Een noodverlichting wordt gevoed door een bron die onafhankelijk is van de bron die de reguliere verlichting voedt. Het kan voorkomen dat alle elektriciteit wegvalt, het voordeel is dan dat de noodverlichting dan aan gaat of blijft branden. Het voordeel aan noodverlichting is dus dat de verlichting ten allen tijde blijft branden omdat de verlichting over een eigen energievoorziening beschikt.

Wat is noodverlichting precies?

Noodverlichting is een verzamelnaam en daarbij beschikt het over verschillende functies. Alle normen met betrekking tot noodverlichting zijn vastgelegd in NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN 1010. Noodverlichting wordt vaak gebruikt als back-up verlichting als de normale verlichting het laat afweten. Noodverlichting kunt u eigenlijk onderverdelen in twee soorten. Noodevacuatieverlichting en vervangingsverlichting. Noodevacuatieverlichting is in het leven geroepen om mensen te helpen die bij een calamiteit en de daaropvolgende stroomuitval, de locatie onmiddellijk en veilig willen verlaten. Vervangingsverlichting is een verlichting die ervoor zorgt dat als de gehele stroom uitvalt, er toch nog voldoende verlichting aanwezig is om de werkzaamheden te kunnen voortzetten. Bij vervangingsverlichting gelden in de eerste plaats niet de veiligheidsmotieven, maar de technische- of economische motieven.

Noodevacuatieverlichting bevat meerdere soorten verlichtingen die zorgen voor de veiligheid in het pand. De verschillende soorten verlichtingen die de noodevacuatieverlichting bevat zijn:

  1. Vluchtrouteaanduiding;
  2. Vluchtrouteverlichting;
  3. Anti-paniekverlichting;
  4. Verlichting voor werkplekken met een hoog risicogehalte.

Vluchtrouteaanduiding: is er om te zien waar u naar toe moet. De aanduiding markeert de vluchtroute, is blijvend en daarbij is het gemakkelijk te herkennen aan pictogrammen en kleuren waaruit men kan afleiden hoe het gebouw op een veilige manier te verlaten is.

Vluchtrouteverlichting: is er om te zien waar u loopt. Deze vorm van verlichting zorgt ervoor dat obstakels en vluchtwegen goed zijn te herkennen. Dit allemaal zodat u op een veilige manier het pand kan verlaten. In Nederland is er bepaald dat de vluchtroute met minimaal 1 lux moet worden aangelicht.

Anti-paniekverlichting: zorgt ervoor dat mensen in geval van calamiteiten een plaats weten te bereiken vanwaar ze verder gebruik kunnen maken van de vluchtroute. Ook voor deze soort van noodevacuatieverlichting is het minimumverlichtingsniveau 1 lux.

Verlichting voor werkplekken met een hoog risicogehalte: is voor de veiligheid van mensen die als onderdeel van hun werk in gevaarlijke situaties/processen verkeren. Deze verlichting zorgt ervoor dat de mensen in staat worden gesteld om de juiste afsluitprocedure uit te voeren zodat de veiligheid van de andere mensen in het pand niet in gevaar komt. Het minimale verlichtingsniveau is 15 lux.

Waarom wordt er gekozen voor noodverlichting?

Noodverlichting is in de eerste plaats voor onze eigen veiligheid. Het is namelijk gemaakt met het idee dat mensen de weg naar buiten niet meer kunnen vinden in een pand of andere locatie. Als er een gevaarlijke situatie ontstaat dan is het belangrijk om zo snel mogelijk de nooduitgang te vinden. Het komt ook vaak voor dat er bewegwijzering in het pand aanwezig is zoals pictogrammen die doorverwijzen naar de nooduitgangen, dit maakt de weg naar de nooduitgang natuurlijk stukken makkelijker.

In veel technische bouwvoorschriften is vastgelegd dat noodverlichting verplicht is. We hebben het dan met name over gebouwen/voertuigen waarin normaal gesproken veel mensen zijn. Denk hierbij aan ziekenhuizen of supermarkten maar ook vliegtuigen. Degene die aansprakelijk zal worden gesteld is ook vastgelegd in de bouwvoorschriften. De eigenaar van het desbetreffende pand is aansprakelijk voor de veiligheid binnen het pand. Dat betekent dus ook dat de eigenaar van het pand moet zorgen voor de installatie van de noodverlichting.

Meer weten over noodverlichting of wilt u noodverlichting aanbrengen in uw pand(en)? Neem dan direct contact op met één van onze medewerkers.

UW NOODVERLICHTING LATEN CONTROLEREN?

van Ruth groepsvervanging b.v.
Avignonlaan 65
5627 GA Eindhoven

Postadres
Postbus 1211
5602 BE Eindhoven

Telefoon: 040-2488805
Mobiel: 06-20030000
E-mail: info@vanruth.nl

WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

DHR. VAN RUTH
EIGENAAR